Zasady Wykorzystania Usług Google API

1. Ogólne informacje

Wykorzystanie i przekazywanie przez Fitssey do innej aplikacji, informacji otrzymanych z interfejsów API Google jest zgodne z Zasadami Usług Google API Dotyczącymi Wykorzystania Danych, w tym z wymogami dotyczącymi Ograniczonego Wykorzystania.

2. Ograniczone wykorzystanie

Nasza aplikacja ściśle spełnia wszystkie warunki określone w zasadach ograniczonego użytkowania Google.

  • Nie zezwalaj osobom na odczytywanie danych użytkownika, chyba że uzyskałeś zgodę użytkownika na przeglądanie określonych wiadomości, plików lub innych danych.

  • Nie używaj ani nie przesyłaj danych w celu wyświetlania reklam, w tym retargetingu, reklam spersonalizowanych lub opartych na zainteresowaniach;

  • Ogranicz wykorzystanie danych do udostępniania lub ulepszania funkcji dostępnych dla użytkownika, które są widoczne w interfejsie aplikacji zgłaszającej żądanie dostępu. Wszelkie inne zastosowania danych są zabronione;

  • Przekazuj dane innym osobom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia lub ulepszenia funkcji dostępnych dla użytkownika, które są widoczne w interfejsie aplikacji zgłaszającej żądanie dostępu.

Nasza Polityka Prywatności szczegółowo dokumentuje, do jakich danych aplikacja uzyskuje dostęp oraz do czego wykorzystuje dane użytkowników Google.

3. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Zasad Wykorzystania Usług Google API, skontaktuj się z nami poprzez email [email protected] lub listownie:

lightenbody™
al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Ostatnia modyfikacja: 20 luty 2024