Polityka Wideo

Dowiedz się jakich treści wideo nie powinieneś przesyłać.

1. Wstęp

Poniższa polityka wideo („Polityka Wideo”) jest częścią oraz podlega pod postanowienia Warunków Świadczonych Usług („Umowa”) zawartych pomiędzy firmą lightenbody™ z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 7532294721, REGON 362814110, email: [email protected] („Administrator”), a stroną zwaną dalej „Klientem” w odniesieniu do osoby lub jednostki, która utworzyła konto biznesowe w Fitssey, aby skorzystać z Usług Administratora.

Kiedy mówimy „my”, „nas”, „nasz” i „Fitssey”, odnosimy się do firmy lightenbody™, z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 w Gdańsku, NIP 7532294721, REGON 362814110, email: [email protected].

Kiedy mówimy „Ty”, „Ciebie” lub “Klient”, odnosimy się do osoby lub jednostki, która utworzyła konto biznesowe w Fitssey, aby skorzystać z Usług.

2. Ogólne informacje

Fitssey wykorzystuje platformę Vimeo, aby udostępnić Ci usługę kursów wideo, w wyniku czego jesteśmy zobligowani poinformować Cię o warunkach korzystania ze wspomnianych usług. Przesyłając wideo przy użyciu naszych Usług, akceptujesz Warunki Usługi Vimeo.

Jesteś zobowiązany upewnić się, że przesyłane przez Ciebie treści wideo są zgodne z naszą Polityką Wideo. Możemy monitorować Twoje konto oraz wprowadzane treści. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub zlimitowania dostępu do wideo, które łamią postanowienia niniejszej polityki.

Możesz przesyłać wyłącznie wideo, co do których masz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Studio, które łamie postanowienia niniejszej polityki.

3. Niedozwolone treści

Zabronione jest przesyłanie treści:

 • Łamiących prawa autorskie osób trzecich;

 • Promujących seks lub usługi seksualne;

 • Szkalujących, obrażających lub dyskryminujących inne osoby;

 • Zawierających lub promujących mowę nienawiści;

 • Promujących lub wspierających ugrupowania terrorystyczne;

 • Promujących lub oferujących sprzedaż kryptowalut, wirtualnych walut lub jakichkolwiek cyfrowych zasobów;
 • Zawierających instrukcję, jak stworzyć urządzenia zapalne/wybuchowe lub broń palną;

 • Wykorzystujących lub zagrażających osobom nieletnim;

 • Przedstawiających lub zachęcających do samookaleczenia, lub samobójstwa;

 • Przedstawiających akty skrajnej przemocy i okrucieństwa;

 • Przedstawiających przemoc seksualną;

 • Przedstawiających przemoc w stosunku do zwierząt;

 • Promujących nielegalne lub podejrzane sposoby zarobku, nielegalne transakcje lub wykorzystujących wprowadzające w błąd praktyki marketingowe;

 • Zawierających nieprawdziwe lub mylące twierdzenia na temat bezpieczeństwa szczepień, lub inne informacje związane ze zdrowiem, które mogą potencjalnie wyrządzić szkodę publiczną;

 • Zawierających nieprawdziwe lub mylące informacje na temat głosowania;

 • Zawierających teorie spiskowe na temat prawdziwych zdarzeń lub łamiących pozostałe postanowienia polityki;

 • Łamiących jakiekolwiek obowiązujące prawo;

 • Zwodniczych mających na celu podanie się za inną osobę lub organizację;

 • Prześladujących inną osobę;

 • Zawierających odnośniki lub promujących strony zawierające niedozwolone treści.

4. Prawa autorskie i zgody

Wszelkie pliki wideo przesłane za pomocą naszych Usług pozostają Twoją własnością intelektualną. Przesyłając wideo, wyrażasz zgodę na następujące działania:

 • Udostępnianie wideo użytkownikom końcowym;

 • Osadzanie wideo na stronie Studio;

 • Przetwarzanie wideo (tworzenie skompresowanych wersji Twoich plików wideo zoptymalizowanych do dalszego udostępnienia);

 • Tworzenie miniatur reprezentujących Twoje wideo.

Zgoda trwa od momentu przesłania pliku wideo, aż do momentu usunięcia pliku przez Ciebie lub przez nas.

5. Obowiązki Klienta

Dla każdego pliku wideo przesłanego przy użyciu naszych Usług, gwarantujesz, że:

 • Masz prawo do korzystania z wideo;

 • Posiadasz zgodę od wszystkich osób pojawiających się w nagraniu;

 • Treść nie narusza praw autorskich osób trzecich;

 • Treść jest zgodna z postanowieniami niniejszej polityki i obowiązującego prawa.

6. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Wideo, skontaktuj się z nami poprzez email [email protected] lub listownie:

lightenbody™
ul. Heweliusza 11/819
80-890 Gdańsk

Ostatnia modyfikacja: 17 grudnia 2021