Polityka Antyspamowa

Dowiedz się jakich treści nie powinieneś wysyłać.

Twoje działania mają duży wpływ na nasz system oraz naszą reputację jako nadawcy. To dlatego wszyscy klienci korzystający z naszych usług muszą przestrzegać naszej Polityki Antyspamowej.

W przypadku naruszenia niniejszej polityki mamy prawo zawiesić lub zablokować możliwość wysyłania wiadomości zgodnie z postanowieniami Warunków Świadczonych Usług.

1. Wysyłanie nielegalnych, szkodliwych lub obraźliwych treści jest zakazane

Aby zapewnić możliwie wysoki standard świadczonych usług oraz, aby uniknąć wszelkiego rodzaju nadużyć, zabronione jest wysyłanie wiadomości:

 • oferujących sprzedaż nielegalnych dóbr lub usług;

 • łamiących postanowienia ustawy CAN-SPAM;

 • powszechnie uznawanych za spam;

 • o treści naruszającej przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub wprowadzające odbiorcę w błąd;

 • sugerujących wygranie konkursu lub otrzymanie pieniędzy w zamian za przekazanie danych osobowych;

 • promujących treści pornograficzne, używki lub narkotyki;

 • promujących strony lub serwisy oferujące usługi seksualne;

 • promujących usługi towarzyskie, wyszukiwarki partnerów, pośrednictwa małżeństwa lub podobne usługi;

 • promujących jakiekolwiek formy hazardu, zakładów, loterii, wideoloterii i zautomatyzowanych gier;

 • oferujących możliwości wyjścia z zadłużenia lub spłaty kredytu;

 • oferujących sprzedaż lajków lub obserwatorów dla platform społecznościowych;

 • promujących lub oferujących sprzedaż kryptowalut, wirtualnych walut lub jakichkolwiek cyfrowych zasobów;

 • promujących marketing wielopoziomowy lub piramidy finansowe;

 • oferujących pracę z domu lub możliwości zarobku online;

 • promujących produkty farmaceutyczne i suplementy.

2. Zabronione działania

Dbamy o pozytywną reputację naszego oprogramowania, w związku z tym nie pozwalamy na:

 • wysyłanie spamu (za spam uznawane są wiadomości łamiące ustawę CAN-SPAM);

 • używanie do wysyłki materiałów nie należących do Ciebie lub łamiących prawa osób trzecich, wliczając w to teksty, zdjęcia, grafikę oraz inne materiały;

 • używanie nieprawdziwych lub mylących nazw, adresów, adresów email lub innych informacji;

 • wysyłanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub, którzy uprzednio zrezygnowali z ich otrzymywania;

 • tworzenie wielu kont dla osoby fizycznej lub jednostki w celu wysyłania podobnych treści, chyba, że Twoja działalność stanowi część franczyzy;

 • wysyłanie haseł, danych bezpieczeństwa lub innych Danych Wrażliwych;

 • wprowadzanie lub wysyłkę kampanii do zakupionych list użytkowników, wypożyczonych lub uzyskanych w jakikolwiek inny sposób od firm zewnętrznych, bez uzyskania uprzedniej zgody danej osoby;

 • wprowadzanie lub przechowywanie na naszych serwerach plików graficznych, w celach innych niż korzystanie z Usługi;

 • wprowadzanie lub przechowywanie na naszych serwerach treści, w celach innych niż korzystanie z Usługi;

 • podejmowanie kroków mających na celu uniknięcie naliczania opłat za korzystanie z Usługi.

3. Zgodność z obowiązującym prawem

Zgodnie z obowiązującym prawem, w celu przesłania treści handlowych, masz obowiązek uzyskania uprzedniej zgody od klientów na otrzymywanie tego typu treści.

Treści handlowe oznaczają:

 • każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej usługę;

 • treści zawierające wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem.

4. Prawa odbiorców

Masz obowiązek zawarcia w każdej wysłanej kampanii linku rezygnacji, którego kliknięcie skutkować będzie wypisaniem klienta z listy odbiorców i nie wysyłaniem do niego kolejnych wiadomości. Link rezygnacji musi być dobrze widoczny i czytelny.

Odbiorca ma prawo wypisania się z Twojej listy w każdym momencie. Zabrania się wysyłania wiadomości do osób, które w przeszłości wypisały się z listy.

5. Skutki naruszeń

Niniejsza polityka obowiązuje od momentu jej akceptacji, a jej naruszenie wiązać się będzie z podjęciem przez nas stosownych działań.

Jeśli złamiesz którekolwiek z postanowień niniejszej polityki mamy prawo:

 • wstrzymać wysyłkę Twojej kampanii;

 • zablokować możliwość tworzenia nowych kampanii;

 • zablokować możliwość wysyłania wiadomości SMS/email z aplikacji;

 • zawiesić Twoje konto.

W przypadku zablokowania wysyłki wiadomości poinformujemy Cię o tym fakcie mailowo i poprosimy o złożenie ewentualnych wyjaśnień.

6. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Antyspamowej, skontaktuj się z nami poprzez email [email protected] lub listownie:

lightenbody™
ul. Heweliusza 11/819
80-890 Gdańsk

Ostatnia modyfikacja: 18 marca 2020