Polityka Prywatności

Tutaj znajdziesz informacje na temat tego, jak chronimy Twoją prywatność.

Dziękujemy za korzystanie z Fitssey lub odwiedzenie jednej z naszych Witryn.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia co, gdzie i dlaczego odnośnie informacji, które zbieramy kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron lub kiedy korzystasz z naszych Usług. Dodatkowo wyjaśnia sposób w jaki przetwarzamy oraz wykorzystujemy te informacje. Korzystając z naszych Usług lub odwiedzając jedną z naszych Witryn, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

1. Definicje

Poniższe definicje powinny Ci pomóc lepiej zrozumieć tę politykę.

Kiedy mówimy „my”, „nas”, „nasz” i „Fitssey”, odnosimy się do firmy lightenbody™, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, NIP 7532294721, REGON 362814110, email: [email protected], będącą administratorem Twoich danych osobowych.

Udostępniamy platformę online umożliwiającą zarządzanie Twoim studio związanym z branżą fitness, włączając możliwość udostępnienia grafiku online, utworzenia kont pracowników i klientów, udostępnienie zapisów online oraz możliwości zakupu karnetów online („Usługi”).

Kiedy mówimy “Klient”, odnosimy się do osoby lub jednostki, która utworzyła konto biznesowe w Fitssey, aby skorzystać z Usług.

Kiedy mówimy „Ty” i „Ciebie” odnosimy się do Klienta lub innej osoby, która odwiedza jedną z naszych Witryn.

„Użytkownik Studio” odnosi się do każdej osoby (klient lub pracownik), która zarejestrowała się w Twoim Studio, aby skorzystać z Usług. Innymi słowy, Użytkownik Studio to każda osoba, która utworzyła konto w Twoim studio lub na temat której przekazałeś nam informacje.

„Dane personalne” oznaczają jakiekolwiek informacje, które identyfikują lub mogą zostać użyte do identyfikacji Ciebie lub Użytkownika Studio, pośrednio lub bezpośrednio, włączając w to (jednak nie ograniczając wyłącznie do tych danych), imię, nazwisko, datę urodzin, adres email, płeć, numer telefonu, itp.

Wirtualne „Studio” jest tworzone w momencie utworzenia konta biznesowego w Fitssey i reprezentuje Twoje fizyczne studio związane z branżą fitness.

Nasze usługi są oferowane za pośrednictwem Witryn: https://fitssey.com, http://lightenbody.com, http://lightenbody.pl. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wymienionych witryn, jak również pozostałych stron internetowych lub aplikacji mobilnych należących lub prowadzonych przez nas (każda pojedyncza „Witryna”, a łącznie „Witryny”). W skład Witryn wchodzą same Witryny, jak również pozostałe strony internetowe, interaktywne funkcje, aplikacje, widżety, blogi lub też jakiekolwiek inne oferty online, czy mobilne, które posiadają odnośnik do niniejszej Polityki Prywatności.

2. Zmiany

Mamy prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdej chwili/od czasu do czasu. W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności, niniejsza strona zostanie zaktualizowana, a Klienci poinformowani poprzez email. Data znajdująca się na dole strony wskazuje, kiedy zostały wprowadzone ostatnie zmiany. Jeśli odwiedzasz tę Witrynę i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, powinieneś opuścić Witrynę i/lub usunąć konto Fitssey.

3. Zakres

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w odniesieniu do jakichkolwiek danych przez nas zgromadzonych lub zbieranych, o Tobie lub/i od Ciebie, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów (OWU).

4. Zbierane dane

 • Informacje, które przekazujesz nam dobrowolnie
  Kiedy tworzysz konto i rozpoczynasz korzystanie z naszych Usług, kontaktujesz się z naszym zespołem, integrujesz nasze Usługi ze swoją stroną lub inną witryną, lub komunikujesz się z nami w jakikolwiek inny sposób, dobrowolnie przekazujesz nam dane, które gromadzimy. W skład tych danych może wchodzić imię, Twoje lub Użytkownika Studio, adres zamieszkania, adres email, adres IP, jak również informacje na temat płci, zawodu, lokalizacji, historii zakupów, lub jakichkolwiek innych danych demograficznych. Przekazując nam te informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient.

 • Informacje, które zbieramy automatycznie
  Jeśli odwiedzasz naszą stronę lub korzystasz z naszych Usług, gromadzimy informacje na temat korzystania z naszych Witryn, takie jak, odwiedzone strony, odnośniki, niewrażliwe dane, jak również adres IP, system operacyjny, ID przeglądarki internetowej, oraz inne informacje na temat Twojej interakcji z naszymi Witrynami. Gromadzenie tych danych ma na celu lepsze zrozumienie w jaki sposób osoby odwiedzające/klienci korzystają z naszych Usług i Witryn. Nie wykorzystujemy zebranych informacji do identyfikacji odwiedzającego, jak również nie wykorzystujemy informacji innych niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Informacje zbierane podczas korzystania z Usług
  Możemy gromadzić informacje na temat tego jak i kiedy korzystasz z Usług lub/i Witryn, zapisywać je w odpowiednich plikach oraz łączyć z pozostałymi zgromadzonymi danymi dotyczącymi Twojej osoby. W skład tych danych może wchodzić, na przykład Twój adres IP, czas, data, użyta przeglądarka, oraz Twoje interakcje z Usługami i Witrynami. Tego typu informacje pomagają nam w ciągłym ulepszaniu naszych Usług, zarówno dla Ciebie jak i pozostałych użytkowników.

 • Cookies i śledzenie
  My oraz nasi partnerzy, możemy używać różnorodnych technologii do gromadzenia oraz przechowywania informacji na temat tego, jak korzystasz z naszych Usług lub Witryn, mogą to być pliki cookies oraz podobne technologie śledzące, takie jak piksel do analizy zachowań, zarządzania stroną, śledzenia interakcji użytkownika z Witryną, oraz gromadzenia danych demograficznych na temat bazy naszych użytkowników. Użytkownik może kontrolować użycie cookies z poziomu przeglądarki.

 • Informacje z innych źródeł
  Od czasu do czasu możemy pozyskiwać informacje na temat Twój lub Użytkowników Studio z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, media społecznościowe czy zewnętrzni dostarczyciele danych. Podejmujemy odpowiednie kroki, aby mieć pewność, że tego typu organizacje posiadają legalną zgodę lub nakaz przekazania nam tych informacji. Przykładowe informacje pozyskane z zewnętrznych źródeł to: informacje demograficzne, informacje na temat urządzenia (na przykład adres IP), lokalizacja. Wykorzystujemy te dane indywidualnie lub w połączeniu z pozostałymi zgromadzonymi danymi, aby zapewnić Ci lepszą jakość Usług i produktów.

 • Informacje na temat korzystania z naszych aplikacji mobilnych
  Kiedy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, możemy zbierać dodatkowe informacje nieopisane w pozostałych punktach niniejszej Polityki Prywatności. Na przykład, możemy gromadzić dane na temat urządzenia lub systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Możemy poprosić Cię o zgodę na wysyłanie notyfikacji push dotyczących aktywności Twojego konta. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie powyższych notyfikacji, jednak nie chcesz ich już otrzymywać, możesz je wyłączyć w opcjach ustawień urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zbierania informacji na temat tego, jak często korzystasz z aplikacji oraz pozostałych danych statystycznych.

 • Integracja z Kalendarzem Google
  Jeśli zdecydujesz się zintegrować swój Kalendarz Google z Fitssey, umożliwisz nam dostęp do danych z Twojego Kalendarza Google. Poprosimy o dostęp do tych dwóch obszarów:
  • Kalendarze: nazwa kalendarza.
  • Wydarzenia: nazwa wydarzenia, opis, data, czas trwania, lokalizacja.

  Korzystając z integracji, udzielasz dostępu do swojego Konta Google w celu tworzenia kalendarzy i wydarzeń. To uprawnienie pozwala nam dodawać nowe wydarzenia do kalendarza, który utworzyliśmy w Twoim Kalendarzu Google. Nie wprowadzamy zmian w Twoim osobistym kalendarzu. Odczytamy również istniejące wydarzenia w utworzonym kalendarzu, aby je zaktualizować lub usunąć na podstawie Twoich działań.
  Zebrane dane wykorzystujemy, aby zsynchronizować zajęcia i wizyty zaplanowane w Fitssey z Twoim Kalendarzem Google. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały nam przekazane.

5. Użycie Twoich Danych Personalnych

Nigdy nie sprzedamy Twoich Danych Personalnych zewnętrznym firmom lub organizacjom. Jednakże, w toku zwykłej działalności, możemy zatrudnić zewnętrzne jednostki i organizacje, które pomogą nam ulepszyć Usługi oferowane przez Fitssey. W skład tych organizacji może wchodzić dostawca hostingu, inni dostawcy usług SaaS, jak na przykład dostawca usług pocztowych, operator płatności, lub zewnętrzni kontrahenci, których możemy zatrudnić do obsługi technicznej lub usprawnienia jednej z naszych Witryn lub Usług.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych do jednego z poniższych celów:

 • Aby promować nasze usługi
  Na przykład, jeśli przekazałeś nam swoje Dane Personalne odwiedzając jedną z naszych Witryn, jednakże nie zapisałeś się do żadnej z oferowanych Usług, możemy przesłać Ci email zachęcający do rejestracji. Jeśli korzystasz z naszych Usług i sądzimy, że możesz osiągnąć dodatkowe korzyści używając kolejnej, możemy Ci wysłać email z ofertą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora. Możesz zaprzestać otrzymywania naszych emaili promocyjnych poprzez wypisanie się z newslettera w stopce dołączonej do każdego emaila.

 • Aby przesłać Ci treści informacyjne i promocyjne w zgodzie z Twoimi preferencjami
  Możesz zaprzestać otrzymywania naszych emaili promocyjnych poprzez wypisanie się z newslettera w stopce dołączonej do każdego emaila.

 • Aby wystawić fakturę oraz pobrać płatność od Klientów za udostępnione Usługi
  Uwzględnia to wysyłanie emaili, faktur, rachunków, powiadomień, oraz przypomnień w przypadku konieczności zmiany rachunku bankowego. Korzystamy z zewnętrznego operatora płatności w celu zapewnienia możliwości bezpiecznej płatności, oraz przesyłamy dane dotyczące płatnika w celu przeprowadzenia oraz ukończenia transakcji.

 • Aby wysyłać Ci powiadomienia systemowe dotyczące Usług
  Na przykład, możemy poinformować Cię o zmianach w naszych Usługach, takich jak nowe funkcjonalności, zmiany wersji, zmiany w Usługach, czy też zmiany w Polityce Prywatności.

 • Aby kontaktować się z Klientami na temat ich Studio i oferować pomoc techniczną

 • Aby chronić prawa i bezpieczeństwo naszych Klientów, jak również nasze

 • Aby przetransferować Twoje dane
  W przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, likwidacji, reorganizacji, lub nabycia. W tym wypadku, każdy nabywca zostanie zobowiązany postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, uwzględniając Twoje prawo do dostępu do danych. Powiadomimy Cię o ewentualnej zmianie wysyłając wiadomość email lub zamieszczając powiadomienie na jednej z naszych Witryn.

6. Dane zbierane dla i przez naszych użytkowników

Podczas korzystania z naszych Usług, możesz zaimportować do naszego systemu Dane Osobowe zebrane od Użytkowników Studio lub innych jednostek. Nie mamy bezpośredniego związku z Twoimi Użytkownikami Studio, ani żadnymi innymi osobami, poza Tobą, dlatego to Ty odpowiadasz za uzyskanie odpowiednich zgód w celu umożliwienia nam gromadzenia i przetwarzania danych na temat tych jednostek. Zgodnie z punktem 5, mamy prawo przekazać Dane Osobowe, Twoje, lub Użytkowników Studio do organizacji, z którymi współpracujemy w celu świadczenia i utrzymywania naszych Usług („Dostawca Usług”). Każdy Dostawca Usług zobowiązany jest prawnie do ochrony przekazanych Danych Personalnych, a ich wykorzystanie ograniczone jest niniejszą Polityką Prywatności.

Przechowujemy Dane Personalne, które przetwarzamy w imieniu Klientów tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia Usług lub do czasu dopełnienia prawnie określonych zobowiązań, rozwiązania sporów, zapobiegania nadużyciom oraz egzekwowania naszych umów.

7. Publiczne dane oraz zewnętrzne witryny

 • Media społecznościowe i widżety
  Nasze Witryny zawierają funkcjonalności mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” Facebooka. Wspomniane funkcjonalności mogą zbierać informacje na temat Twojego adresu IP oraz stron odwiedzonych na naszych Witrynach, mogą również pozostawić plik cookie w celu poprawnego działania danej funkcji.
  Posiadamy konta na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram. Jakiekolwiek informacje, czy materiały zamieszczone przez Ciebie poprzez media społecznościowe, są publiczne i zamieszczone na Twoją własną odpowiedzialność. Nie możemy kontrolować zachowań pozostałych użytkowników tych platform lub samych mediów. Twoja interakcja z tymi funkcjonalnościami oraz mediami jest regulowana poprzez politykę prywatności organizacji, które je udostępniają.

 • Odnośniki do zewnętrznych witryn
  Nasza Witryna zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów, których polityka może się różnić od naszej. Jeśli przesyłasz swoje Dane Personalne do którejkolwiek z tych witryn, użycie Twoich danych regulowane jest postanowieniami ich polityki prywatności. Zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie witryny.

8. Międzynarodowy transfer danych

Przechowujemy i przetwarzamy informacje na Twój temat na komputerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Regulacje dotyczące prywatności właściwe do lokalizacji naszych komputerów oraz serwerów będą stosowane do przechowywanych przez nas informacji.

9. Prawo dostępu, zmiany i usunięcia Twoich Danych Personalnych

Masz prawo dostępu do zgromadzonych przez nas Danych Personalnych dotyczących Twojej osoby. Kiedy korzystasz z naszych Witryn lub Usług, dokładamy wszelkich starań, aby Dane Personalne były zawsze prawidłowe. Jeśli dane nie są prawidłowe, dajemy Ci zawsze możliwość ich poprawienia lub usunięcia – chyba, że musimy zachować te informacje w celu realizacji postanowienia umowy. Podczas aktualizacji swoich danych, możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. Ponieważ chronimy dane przed przypadkową lub celową utratą, nawet po usunięciu danych z Usług, mogą one nie zostać usunięte z serwerów ze skutkiem natychmiastowym.

Aby poprosić o usunięcie Twoich Danych Personalnych z naszych Witryn, Usług lub mediów społecznościowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. W szczególnych przypadkach, usunięcie Twoich Danych Personalnych może nie być możliwe, w takim przypadku poinformujemy Cię o braku tej możliwości oraz powodzie.

10. Środki bezpieczeństwa i ochrona Twoich danych

Stale podejmujemy kroki, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych Witryn i Usług. Jednym z nich jest używanie Certyfikatu SSL oraz szyfrowanie danych. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od Ciebie. Bardzo ważne, abyś odpowiednio zabezpieczał swój komputer oraz konto przed dostępem osób trzecich, oraz nigdy nie przekazywał swojego hasła. Dla bezpieczeństwa informacji zawartych w Twoim Studio, hasła do kont są szyfrowane, co oznacza, że my ich nie widzimy, jak również nie możemy Ci ponownie wysłać zapomnianego hasła. Możemy je jedynie zresetować.

Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i nie możemy zapewnić, że przechowywane informacje pozostaną w pełni bezpieczne w każdej sytuacji.

11. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób naruszający przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Znaki towarowe

Znaki towarowe, których używamy w naszych Usługach:

 • Apple oraz logo Apple są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w USA i innych krajach. App Store jest zarejestrowanym serwisem firmy Apple Inc.

 • Google Play oraz logo Google Play są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

 • PayPal oraz logo PayPal są zastrzeżonymi znakami towarowymi PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

 • PayFast oraz logo PayFast są zastrzeżonymi znakami towarowymi PayFast (Pty) Ltd.

 • Mollie oraz logo Mollie są zastrzeżonymi znakami towarowymi Mollie B.V.

 • Przelewy24 oraz logo Przelewy24 są zastrzeżonymi znakami towarowymi PayPro SA i DialCom24 Sp. z o.o.

 • Paynow oraz logo Paynow są zastrzeżonymi znakami towarowymi mBank SA.

 • imoje oraz logo imoje są zastrzeżonymi znakami towarowymi ING Bank Śląski SA.

 • Espago oraz logo Espago są zastrzeżonymi znakami towarowymi PSP-Polska sp. z o.o.

 • Polcard and Polcard logo are trademarks of First Data Polska S.A.

 • Logo Visa jest zastrzeżonym znakiem towarowym Visa Inc.

 • Logo Mastercard oraz Maestro są zastrzeżonymi znakami towarowymi Mastercard Inc.

 • WordPress oraz logo WordPress są zastrzeżonymi znakami towarowymi Automattic Inc.

 • Joomla! oraz logo Joomla są zastrzeżonymi znakami towarowymi Open Source Matters, Inc.

 • Wix.com oraz logo Wix.com są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wix.com Ltd.

 • Squarespace oraz logo Squarespace są zastrzeżonymi znakami towarowymi Squarespace, Inc i Squarespace Ireland.

 • Drupal oraz logo Drupal są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dries Buytaert.

 • Skype oraz ikona Skype są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation.

 • Facebook oraz logo Facebook są zastrzeżonymi znakami towarowymi Facebook Inc.

 • Zoom oraz logo Zoom są zastrzeżonymi znakami towarowymi Zoom Video Communications Inc.

 • YouTube oraz logo YouTube są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

 • Kalendarz Google oraz logo Kalendarz Google są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

13. Pozostałe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

14. Pytania i wątpliwości

Jeśli masz pytania lub wątpliwości odnośnie sposobu w jaki dbamy o Twoją prywatność, lub jeśli chcesz zaktualizować, usunąć lub zmienić swoje Dane Personalne zgromadzone przez nas, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych poprzez email lub listownie:

lightenbody™
al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia
[email protected]

Ostatnia modyfikacja: 20 luty 2024